Informe de vehicle online

Abans de comprar aconsegueixi de forma còmoda un informe de vehicle online. Aquest document conté les dades que figuren en el Registre de Vehicles de la Direcció general de trànsit. En aquest informe constarà informació sobre:

  • Titularitat del vehicle
  • Dades tècniques
  • Nombre de titulars anteriors.
  • Situació administrativa (si està autoritzat per circular)
  • Data de caducitat de la ITV
  • Carregues o gravàmens que impedeixen la transmissió del vehicle

car_icon Informe de vehicle online

  • S’assegura que el venedor és efectivament el propietari del vehicle
  • S’assegura que aquesta pagat l’impost de circulació (I.V.T.M). Tràfic no gestiona cap canvi de nom si el rebut de l’any anterior està pendent de cobrament a l’ajuntament
  • Encara que no és obligatori per realitzar un canvi de nom, s’assegura que té la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) en vigor

check_icon Sol·liciti l’informe abans de comprar

Una vegada hàgim confirmat l’ingrés per transferència, vostè rebrà en el seu correu electrònic l’informe amb la situació administrativa del vehicle, assegurant-se així que aquesta lliure de càrregues, embargaments o precintes abans de finalitzar la compra.

Informe de vehículo online

 

magnifyingglass_icon Com interpretar l’informe

L’informe conté diferenctes seccions en les quals s’especifiquen les dades referents a l’historial del vehicle. Consulta aquí com interpretar l’informe.

Empleni aquest formulari si aquesta interessat a sol·licitar un informe de vehicle online:

Nom *

Email *

Asunto *

Missatge *